Tweedehands-
kopieermachines

Disclaimer

tweedehands-kopieermachines.nl, hierna te noemen tweedehands-kopieermachines.nl, verleent u hierbij toegang tot www.tweedehands-kopieermachines.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Tweedehands-kopieermachines.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Tweedehands-kopieermachines.nl spant zich in om de inhoud van www.tweedehands-kopieermachines.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.tweedehands-kopieermachines.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van tweedehands-kopieermachines.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.tweedehands-kopieermachines.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met tweedehands-kopieermachines.nl. Voor op www.tweedehands-kopieermachines.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan tweedehands-kopieermachines.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij tweedehands-kopieermachines.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van tweedehands-kopieermachines.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.